Järjestäjät

Järjestäjät

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö

Säätiö edistää lasten ja nuorten taidekasvatusta ja kehittää kulttuurista nuorisotyötä Suomessa. Painopiste on visuaalisissa taiteissa ja matalan kynnyksen tapahtumissa. Taidekeskus järjestää näyttelyitä, tapahtumia, koulutusta ja työpajatoimintaa.

Keskus toimii Villa Artun kulttuurikeskuksen tiloissa tehden yhteistyötä niin paikallisten kuin valtakunnallistenkin nuoriso-, taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kansainvälisesti yhteistyösuhteita on vastaaviin organisaatioihin ja eri maiden taidekouluihin.

Taidekeskuksen erityispiirre on 1970-luvun alusta lähtien karttunut kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto, jota hyödynnetään taidekasvatuksessa ja tutkimuksessa.

Säätiön ovat perustaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hyvinkään kaupunki vuonna 1980.

 

Hyvinkään Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut toteuttaa yhdessä nuorten kanssa erilaisia vapaa-aikapalveluita, edistää nuorten osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa sekä tarjoaa tukea ja neuvontaa. Toiminnan kohderyhmänä ovat pääosin 13–17-vuotiaat nuoret.

Nuorisotyötä tehdään nuorisotaloilla ja -tiloissa, kouluilla, eri verkko- ja sosiaalisen median palveluissa sekä tapahtumissa - siellä missä nuoret liikkuvat. Lisäksi tuemme nuorisojärjestöjä ja nuorten omia toimintaryhmiä.

Nuorille Otetta Elämään (NOTE) -hanke on Hyvinkään nuorisopalveluiden hallinnoima ja Aluehallintoviraston rahoittama nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävä hanke. NOTE -hankkeen keskeisenä tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalinen vahvistaminen poikkisektorisella ja moniammatillisella ryhmä- ja yksilötoiminnalla.

Kulttuuria, liikuntaa, luovuutta, yrittäjyyttä, itsensä työllistämistä sekä pelillisyyttä hyödyntävin menetelmin  tarjotaan nuorille onnistumisen kokemuksia, mielekästä tekemistä ja eväitä tulevaisuuden haasteita varten. Hankkeen aikana järjestetään myös koulutuksia nuorten kanssa toimiville tahoille.