Värkkääjä

HAMK: AR & VR

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat esittelevät AR- ja VR-sovelluksia. AR (Augmented Reality) eli lisätty todellisuus ja VR (Virtual Reality) eli virtuaalitodellisuus ovat tärkeitä apuvälineitä koneiden ja tuotteiden suunnittelussa, ja niiden avulla voidaan esimerkiksi harjoitella koneiden käyttöä.

WWW-sivut
Facebook
Instagram
Twitter

hamk4