Värkkääjä

KÄSITYÖKOULU ROBOTTI: Liikkuva linna

Liikkuvassa linnassa osallistujat pääsevät rakentamaan pahvista mekaanisia varsia ja raajoja, joihin liitetään kyniä eri kohtiin. Kynät erilaisten varsien ja raajojen päässä tekevät erinäköisiä piirustusjälkiä alla olevaan paperiin.

Mikä on Käsityökoulu Robotti?

Käsityökoulu Robotti on vuonna 2012 perustettu lasten ja nuorten elektronisen ja mediataiteen koulu.

Koulu edistää oppilaiden ymmärrystä elektronista ja ohjelmoitua ympäristöämme kohtaan ja kannustaa ottamaan se haltuun rohkeasti ja luovasti. Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat ohjelmointi ja elektroninen rakentaminen, joita lähestytään ikäkausille ja oppilaan omaa osaamista tukevilla menetelmillä tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen kautta.

Elektronisen taiteen opetus painottuu taiteen, tieteen ja tekniikan rajapintaan ja erityisesti digitaalisiin tekniikoihin, elektroniikkaan, ohjelmointiin ja uusiin digitaalisiin tuotantomenetelmiin. Lähtökohtana opetuksessa on digitaalisen median ja tekniikoiden ymmärryksen lisääminen oman vapaan taiteellisen työskentelyn kautta.

WWW-sivut
Facebook
Instagram
Twitter

käsityökoulu robotti